بازگشت
منظور از زمین حفاظتی و زمین الکتریکی چیست ؟

زمین حفاظتی عبارت از پایانه زمینی است که کلیه قسمت های فلزی تاسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( اتصال الکتریکی) با مدار الکتریکی قرار ندارند، به آن متصل می گردند.
این زمین کردن بخصوص، برای حفاظت جان اشخاص در مقابل برق گرفتگی به کار می رود . از آنجا که زمین از موادی تشکیل شده است که غالبا هادی الکتریسیته هستند ( بخصوص در حالتی که زمین مرطوب باشد)،  اگر شخصی که روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین دارای پتانسیل الکتریکی است تماس حاصل نماید، بعلت برقرار شدن جریان الکتریکی، می تواند دچار برق گرفتگی شود.
بنابراین ، زمین حفاظتی به شکلی طراحی و اجرا می گردد که اگر بدلایل مختلف، بخش های فلزی برقدار شوند، فرد در اثر تماس با آنها، در معرض اختلاف پتانسیل الکتریکیِ بیش از حد مجاز قرار نگرفته و دچار برق گرفتگی نشود. مثالی از این بخشهای فلزی، ستونها، پایه های فلزی، درب ها، نرده ها، بدنه تاسیسات الکتریکی و تابلوهای برق، بخصوص قسمتهای فلزی که برای کار کردن با دستگاه، باید آنها را لمس کرد یا در دست گرفت، می باشند.
زمین الکتریکی عبارت از پایانه زمینی است که جهت اتصال دادن نقطه ای از دستگاههای الکتریکی و تجهیزات برقی به زمین بکار می رود که آن نقطه جزیی از مدار الکتریکی باشد. مانند زمین کردن نقطه ی ستاره سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور، یا زمین کردن هادی مشترک دو ژنراتور جریان دایم در حالت سری.
این زمین کردن بخصوص، بخاطر عملکرد صحیح دستگاههای الکتریکی و جلوگیری از اختلال در فازهای سالم در موقع اتصال فاز دیگر به زمین، بکار می رود.
به صورت خلاصه زمین کردن الکتریکی بر سه نوع است:
•    زمین کردن مستقیم
•    زمین کردن غیر مستقیم
•    زمین کردن بار