بازگشت
انواع روش های اثر گذاری صاعقه چیست؟

بر خلاف تصور اولیه، محلی که مورد اصابت صاعقه قرار می گیرد، تنها بخشی نیست که در معرض آسیب قرار می گیرد، بلکه القای الکترومغناطیسی حاصل از تخلیه صاعقه نیز می تواند به شدت آسیب رساننده باشد. این آسیب بویژه متوجه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است. انواع روشهای اثر گذاری صاعقه عبارتند از :

• اصابت مستقیم به یک بنا بدون حفاظت خارجی در برابر صاعقه

• اصابت مستقیم به خطوط انتقال قدرت فشار قوی
• اصابت مستقیم به خطوط انتقال قدرت فشار ضعیف
• اصابت مستقیم به یک بنا دارای حفاظت خارجی در برابر صاعقه
• اصابت به یک  نقطه نزدیک بنا و اثرات آن
• اصابت به یک  نقطه دور از بنا و اثرات آن
کلید زنی ( سوئیچینگ )- مشابه اثر صاعقه