بازگشت
آیا بنتونیت یک ماده استاندارد است ؟ مزایا و معایب آن چیست؟

بنتونیت یک ماده ی کاهنده ی غیر استاندارد است، در این خصوص می توان دلایل زیر را ذکر کرد

بنتونیت ( تجاری) حاوی مقادیر فراوانی نمک است که خوردگی سیستم ارت را تسریع می کند.

بنتونیت یک ماده ی جاذب رطوبت است و در هنگام کمبود رطوبت مقاومت آن بسرعت افزایش می یابد و حتی بواسطه ی کاهش حجمی در هنگام خشک شدن، الکترود ارت را رها می کند،  بنابراین اتصال درستی را بین صفحه ارت یا میله ارت و زمین برقرار نمی کند.

بنتونیت قابلیت گذراندن آزمون خوردگی بر طبق استاندارد را ندارد.

مزیت نسبی بنتونیت، ارزان بودن ، در دسترس بودن و کاربری آن در مناطق مرطوب ( مانند نواحی شمالی کشور ) است.