بازگشت
میزان رخداد صاعقه چقدر است؟

میزان رخداد صاعقه در مناطق مختلف دنیا و در فصول مختلف متفاوت است. مبنای سنجش این امر تعداد روز صاعقه خیز در سال می باشد. که آنرا می توان بصورت نمودار زیر ملاحظه نمود. پر واضح است که روز صاعقه خیر در فصول بارش متمرکز میباشند و تعداد یا شدت صاعقه در آنروز، ملاک سنجش قرار نگرفته است.

مناطق مختلف کشور ایران روی این نمودار، از 5 تا 19 روز صاعقه گیر در سال را داراست.

از نقطه نظر دیگر، چنانچه میزان رخداد در قیاس با سایر رخداد های طبیعی زیانبار، مانند زلزله، سیل و آتشفشان مقایسه گردد، مقام دوم را پس از سیلاب های موسمی داراست.

 بدیهی است که در کشور ما ایران از آنجا که نواحی شمالی مجاور دریای خزر و همینطور استانهای آذربایجان شرقی و غربی و همچنین استانهای جنوبی و مجاور خلیج فارس و استانهای کوهستانی و مرتفع، بیشتر در معرض بارش هستند، صاعقه در آنجا بیشتر و با شدت جریان بالاتری رخ می دهد.