بازگشت
صاعقه گیر های الکترونیکی و استاندارد NF C 17-102

ویژگیهای جالب و منحصر به فرد دستگاههای صاعقه گیر فعال (ESE) که با نامهای صاعقه گیر استقبالی یا صاعقه گیر الکترونیکی نیز شناخته می شوند منجر به کاربری گسترده ی این دستگاهها در سیستم های حفاظت در مقابل صاعقه گردیده است، به شکلی که صاعقه گیر الکترونیکی جایگاه ویژه ای را در این صنعت به خود اختصاص داده است.

کاربرد روزافزون این دستگاه ها منجر به تدوین استاندارد حفاظت در مقابل صاعقه بوسیله صاعقه گیرهای فعال (صاعقه گیرهای الکترونیکی) یا همان NF C 17-102 گردیده است . این استاندارد که نسخه اول آن در سال 1995 منتشر گردیده و در اواخر سال 2011 بروز رسانی شده است مرجع اصلی طراحان این سیستم ها می باشد که البته ویرایش اخیر آن کامل تر و شامل نکات ظریفتر می باشد.

نکته جالب توجه در خصوص ویرایش اخیر این استاندارد آنست که در بسیاری از بخش ها، بویژه مشخصات اجزای سیستم، به اطلاعات و جداول IEC استناد نموده است و حتی آنها را با ذکر مرجع، به صفحات خود افزوده است. که به نوبه خود، نشان از حرکت به سوی یکسان سازی و جامعیت این استاندارد ها دارد.

در استاندارد NF C 17-102 ویرایش جدید ، پوشش صاعقه گیرهای الکترونیکی، با توجه به زمان (∆t)  و ارتفاع نصب آنها، در 4 سطح (Level) محاسبه می گردد جهت اطلاع بیشتر می توان به متن استاندارد یا کاتالوگ دستگاههای صاعقه گیر ESE مراجعه نمود.