بازگشت
ملزومات استاندارد برای ایجاد پایانه ارت کدامند؟

مسئله ملزومات استاندارد از دو دیدگاه قابل بررسی است:

موضوع اول آنکه هر فلز، آلیاژ، ابعاد و اندازه و اتصالی مورد پذیرش استاندارد نیست، بلکه برای این اقلام شرایط و ویژگیهایی ذکر شده است که به تفکیک در استاندارد آمده است بعنوان مثال فلزات مورد پذیرش استاندارد، بعنوان الکترود دفن شونده در زمین به نقل از  EN BS 7430 در جدول زیر نشان داده شده است :

موضوع دوم آنکه کیفیت و انطباق ملزومات، تعیین کننده طول عمر و کارایی سیستم ارت ایجاد شده می باشد، بدین معنی که کالای هر تولید کننده ی مدعی کیفیت ممکن است منطبق بر استاندارد نباشد.

از آنجا که استاندارد های ملزومات ارت کمتر شناخته شده و  کمتر در اختیار همگان قرار دارد ، مصرف کنندگان این تجهیزات اغلب با کالای بد و خوب واقعی، ویژگیهای اصلی آنها و شاخص های ارزیابی استاندارد آنها آشنایی نداشته و معمولا به تبلیغات و نامهای تجاری توجه دارند، جالبتر آنست که حتی بعضی از تولید کنندگان این تجهیزات نیز از وجود استاندارد های مربوط به تولید این تجهیزات بی اطلاع هستند و بعضاً ابداعات غیر معتبری را از خود ارایه داده و روانه بازار مصرف نموده اند.

بعنوان مثالی از این ابداعات، می توان از مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین با وضعیت خنثی (PH=7) یاد نمود، که تولید کننده ی آن، از این ویژگی بعنوان یک مزیت تبلیغاتی استفاده نموده است، اگر چه خنثی بودن شیمیایی در ابتدا منطقی به نظر می رسد، ولی با مراجعه به استاندارد مربوطه (BS-50164) متوجه می شویم که بدلیل احتراز از خوردگی، مواد کاهنده باید دارای PH بالاتر از 8 باشد.

مثال دیگر، استفاده از صفحه های فولادی مس اندود شده بعنوان پایانه ارت است، که تولید کننده، تحت نام صفحه ی اَتُمایز (Atomized) بعنوان یک مزیت تبلیغاتی، از اتصال ملوکولی بین مس و فولاد سخن می گوید و ارزان تر بودن کالا را در مقایسه با صفحه ی مسی به مشتری گوشزد می نماید. در صورتی که با مراجعه به استاندارد مربوطه (BS-50164)در می یابیم که چنین صفحه ای صراحتاً از سوی استاندارد مردود اعلام گردیده و فولاد روکش مس تنها برای الکترود های میله ای، آنهم با شرایط و ویژگیهای خاصی مورد پذیرش استاندارد است.

نهایتا آگاهی از ویژگیهای استاندارد ملزومات، می تواند به عنوان ابزاری قوی و قابل اتکا در اختیار انتخاب کننده قرار گیرد.