نفت، گاز و پتروشیمی

ردیف پروژه مکان
1پالایشگاه تبریزتبریز
2تاسیسات شرکت ملی نفت ایراندالان
3جایگاه سوخت CNG لردگانلردگان
4ایستگاه تقویت گاز فراشبندشیراز
5پتروشیمی امیرکبیرماهشهر
6کارخانه اصلی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینیماهشهر
7مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی-دریاچه نمکماهشهر
8مخازن نفت امام خمینیبوشهر
9جایگاه سوخت CNG ذبیحیآمل
10برج بلندینگ پالایشگاه نفت بهرانتهران
11پمپ بنزین رشت -امام زاده هاشمرشت
12پمپ بنزین رشت-لنگرودرشت
13پمچ بنزین رشت - فومنرشت
14مخازن گاز امیدیهخوزستان
15شرکت ملی گاز تهرانتهران
16صنایع پتروشیمی کرمانشاهکرمانشاه
17سایت کامپیوتر و تابلوهای برق و کنترل شرکت پتروشیمی اراکاراک
18پژوهشکده صنعت نفتتهران
19پالایشگاه لاوانلاوان
20شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اراکاراک
21شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبییزد
22شرکت بین المللی پتروتک سان تهران
23شرکت انتقال گاز ایران- منطقه پنج عملیات انتقال گازتهران
24شرکت پلیمر آریا ساسولتهران
25صنایع پتروشیمی پارستهران
26بیمارستان برازجانبرازجان