بیمارستان ها

ردیف پروژه مکان
1بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه عارفتهران
2بيمارستان نظام آبادتهران
3بيمارستان رحيميان قزوينقزوین
4بيمارستان نور افشارتهران
5بيمارستان آيت الله كاشانيشهرکرد
6بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی سمنان سمنان
7بيمارستان 64 تختخوابي ملكانمراغه
8بيمارستان 64 تختخوابي بيجاربيجار
9بیمارستان 264 تختخوابی آموزشی پل دختر لرستان
10بیمارستان ایران مهرتهران
11بیمارستان مهرگانکرمان
12بیمارستان 1000 تختخوابی میلادتهران
13بیمارستان 97 تختخوابی کلیوی تبریزتبریز
14بیماریتان 200 تختخوابی کسریتهران
15بيمارستان 200 تختخوابي گرگان گرگان
16بيمارستان 200 تختخوابي سلمان فارسيبوشهر
17بيمارستان خاتم الانبياء – دستگاه هاي حساس بيمارستاني تهران
18پژوهشكده و بيمارستان رويانتهران
19ساختمان پزشكان دكترمجابيقزوین
20درمانگاه ابوريحان تهران
21بيمارستان بقيه اللهتهران
22مركز طبي كودكان– بيمارستان امام خمينيتهران
23بيمارستان چمرانتهران
24مركز تصوير برداري پزشكي پرتو حقيقت واقع در نارمك تهران
25ساختمان پزشكي نور تهران
26 بيمارستان 64 تختخوابي الشترخرم آباد
27بيمارستان امام زماناسلام شهر
28بيمارستان قائم کرج
29بيمارستان شريعتي تهران
30بيمارستان جماران تهران
31بيمارستان امام علي نجف عراق
32بيمارستان لقمان حكيمتهران
33بيمارستان امير اعلمتهران
34بيمارستان سيناتهران
35بيمارستان سيناسمنان
36بيمارستان 200 تختخوابي بوشهربوشهر
37بيمارستان 280 تختخوابي شهيد رهنمون يزدیزد
38دي كلينيك شاهين شهراصفهان
39بيمارستان 100 تختخوابي پاكدشت پاکدشت
40بيمارستان ابوريحان تهران
41بيمارستان شهيد رجاييتهران