مراکز تفریحی، اقامتی

ردیف پروژه مکان
1هتل توريستي بمبم
2هتل استقلال ياسوج یاسوج
3هتل شهرداري تهرانتهران
4هتل لا له سرعين اردبیل
5هتل مرمرقزوین
6مجموعه فرهنگي سينماي زندگي تهران
7 هتل بافق يزدیزد
8مجتمع كمپ لوشانلوشان
9كمپ رفاهي شركت نفت قشم
10مجتمع تفريحي پرديس پونكتهران
11مجتمع رفاهي نارتهران
12 مجموعه سينمايي فرهنگي زندگيتهران
13هتل پارتيا گرگانگرگان
14پارك علم و فناوريشیراز
15منطقه اسكي دربند سرشمیرانات
16هتل Novotel و Ibis فرودگاه امام خمینیتهران
17مرکز رفاهی و تفریحی بانک مرکزی نوشهرنوشهر