برج های اداری تجاری

ردیف پروژه مکان
1برج ميلادتهران
2مجتمع مسكوني – رفاهي نارجم-عسلویه
3مجتمع مسكوني صادق حسني لاهیجان
4برجهاي مسكوني باغ ميشه تبریز
5مجتمع مسكوني خلبانان شكاري – سايت A, B, C تهران
6مجتمع مسكوني شهيد رجاييتبریز
7مجتمع مسكوني صوفيانتبریز
8مجتمع معلم شيرازشیراز
9مجتمعهاي دو قلوي 13 طبقه اي زعفرانيه تهران
10مجتمع بام تهران واقع در پونكتهران
11مجتمع تجاري وليعصر - يافت آباد تهران
12 شهرك شهيد بهشتي - گلستان تهران
13مجتمع قلهكتهران
14مجتمع مسكوني شهيد بهشتيتبریز
15مجتمع تجاري و خدماتي شهريار تبریز
16مجتمع مسكوني مسكن و شهرسازيمشهد
17مجتمع مسكوني مهند سين شيرازشیراز
18مجتمع اداري و تجاري خيابان بخارستتهران
19مجتمع سپپيدارتهران
20مجتمع مسكوني دناتهران
21مجتمع مسكوني ارغوان شیراز
22مجتمع مرجانتهران
23ساختمان عميدي رامسر
24مجتمع مسكوني تعاوني مسكن سازمان قضايي نيروهاي مسلح – 2 بلوك سايت I تهران
25ساختمانهاي پروژه نواب تهران
26ساختمان ده طبقه اي آجودانيه تهران
27مجتمع اداري تجاري عباس آبادتهران
28مجتمع مسكوني خلبانان شكاري – سايت F تهران
29ساختمان اداري يزد گل تهران
30مجتمع ديپلمات واقع در فرمانيهتهران
31مجتمع افراشته واقع در الهيه تهران
32مجتمع باباپور واقع در فرمانيهتهران
33بلوك 12 شهرك سپهر شهر واقع در تهرانپارستهران
34ساختمان تجاري مسكوني واقع در شهرك ژاندارمريتهران
35ساختمان مسكوني لواسان تهران
36مجتمع 40 واحدي ساحل- منطقه شهيد محلاتيتهران
37مجتمع نارون تهران
38مجتمع اداري تجاري13 طبقه پارك علم و فن آوريشیراز
39مجتمع مسكوني 186 واحدي شهرك شهيد بهشتيتهران
40مجتمع صحرا تهران
41مجتمع مسكوني مهستانتبریز
42مجتمع شاه كرمکرج
43مجتمع عرفاتتهران
44مجتمع 198 واحدي صفائيه يزدیزد
45 ساختمان دهم ولنجكتهران
46مجتمع بهارستانتهران
47مجتمع مسكوني الغدير کرمان
48ساختمان تجاري اداري قلهك تهران
49مجتمع مسكوني ايران زمينتهران
50مجتمع مسكوني تعاوني مسكن سازمان قضايي نيروهاي مسلح سايت B تهران
51مجتمع مسكوني تعاوني مسكن سازمان قضايي نيروهاي مسلح - سايت N3تهران
52مجتمع مسكوني تعاوني مسكن سازمان قضايي نيروهاي مسلح سايت Iتهران
53مجتمع بهينه 3تهران
54ساختمان انجمن صنفي شركت هاي پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايرانتهران
55بلوك هاي 90 واحدي مسكوني- شهرداري تهرانلار
56مجتمع مسكوني پارك چنارانتهران
57مجتمع مسكوني 12 طبقه اي صدا و سيماتهران
58مجتمع مسکوني هرمي پرديس چالوس
59مجتمع مسکوني نيروي هوايي ارتشتهران
60مجتمع مسکوني لويزانتهران
61مجتمع مسکوني فردوستهران
62مجتمع مسکوني آتي سازتهران
63مجتمع جانبازان ظفرتهران
64مجتمع مسكوني بانك مسكن اهواز
65مجتمع مسكوني بانك مسكن شیراز
66مجتمع بهار بروجرد
67مجتمع هاي مسكوني مولاي متقيانتبریز
68تعاوني مسكن لشگر 21 حمزهتهران
69مجتمع مؤسسه خيريه حضرت زهراکردان کرج
70منازل سازمانی دانشکده علوم پزشکی بیمارستان بقیه اللهتهران
71مجتمع های مسکونی صدف تهران
72 ساختمان مسکونی 8 طبقه خاطربندر عباس
73مجتمع مسكوني مهرگانتهران
74مجتمع مسکونی ارکیدهتهران
75مجتمع مسكوني مريمتهران
76مجتمع مسكوني تعاوني مسكن خلبانان شكاري- بلوك Hتهران
77 مجتمع خليج فارس شیراز
78 ساختمان اداری عطار تهران
79مجتمع مسكوني جردن تهران
80 مجتمع آموت کرج
81مجتمع سپيدار یاسوج
82مجتمع تجاري / اداري سمنان سمنان
83مجتمع مسكوني بهارستانتهران
84مجتمع تجاري / اداري گلستانتهران
85مجتمع تجاري / اداري پارس - جردن تهران
86مجتمع مسكوني پرديسپردیس کرج
87شهرك امام رضا-پهنه A-بلوك (2-1)A2تهران
88شهرك امام رضا-پهنه A-بلوك (13-33)Aتهران
89شهرك امام رضا-پهنه A-بلوك (2-33)Aتهران
90شهرك امام رضا-پهنه A-بلوك (2-1)A33تهران
91شهرك امام رضا-پهنه A-بلوك B1 و B2تهران
92شهرك امام رضا-پهنه B-بلوك G1تهران
93مجتمع باغ فرمانيهتهران
94مؤسسه خيريه حضرت زهرا (ع) تهران
95مرکز خريد مهستان کرج کرج
96ساختمان پارك علمي و فناوري IT رشت
97مجتمع مسكوني کرمانکرمان
98 ساختمان كجور تهران
99ساختمان اداري الوند تهران
100مجتمع هاي مسكوني آفتاب تهران
101مجتمع مسكوني بهارستانتهران
102ساختمان تجاري و اداري ميلادکرمان
103مجتمع هاي طلايي كيش کیش
104مجتمع مسكوني سبحان و طاهرمشهد
105مجتمع مسكوني نادرمشهد
106مجتمع مسكوني شايستهمشهد
107مجتمع مسكوني كيميا و سيمرغمشهد
108مجتمع مسكوني آب و خاكمشهد
109 فروشگاههاي زنجيره اي روشاتهران
110مجتمع تجاري اداري پارسهتهران
111مجتمع اداري تجاري بيژنتهران
112مجتمع مسكوني آفتاب 22تهران
113مجتمع ياقوت يزدیزد
114تعاوني مسكن گلشهر و آببران بروجردبروجرد
115مجتمع مسكوني منصورتهران
116ساختمان مسكوني واقع در زعفرانيهتهران
117مجتمع تجاري امير كبيرتهران
118ساختمان مسكوني نسترن تهران
119ساختماني مسكوني واقع در يوسف آبادتهران
120مجتمع سيستانيكاتهران
121مجتمع طوبيتهران
122مجتمع جام ملتتهران
123مجتمع تجارت قزوينقزوین
124مجتمع ساختماني اداري كاجتهران
125ساختمان مسكوني واقع در خيابان نيايشتهران
126مجتمع مسكوني سپند تهران
127مجتمع رويال گاردنتهران
128ساختمان بهشت زعفرانيه تهران
129ساختمان سپهر خوارزميتهران
130مجتمع اداری-تجاری ياس شرقتهران
131مجتمع اداري تجاري نيايش تهران
132مجتمع اداری تجاری بارانتهران
133ساختمان دانشگاه علوم پزشکي تهرانتهران
134دانشگاه علوم اقتصادي و اداري لرستانخرم آباد
135دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي - آزمایشگاه تحقیقات فضاییتهران
136دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیآمل
137مجتمع آموزشي – رفاهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراننوشهر
138ساختمان سرور کتابخانه مرکز علوم و تحقیقات و فن اوری دانشگاه آزاد اسلامیتهران
139دانشكده تربيت مدرس - دستگاههاي حساس الکترونيکي آزمايشگاهتهران