• گروه شرکت های کالوتتولید کننده تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه
  • گروه شرکت های کالوتمجری سیستم های حفاظت در برابر صاعقه
  • بست برنجی چهار راهاتصال سیم به سیم و تسمه به تسمه و تسمه به سیم
111

یکی از روش های حفاظت در برابر صاعقه استفاده از صاعقه گیرهای ساده با استفاده از روش های تئوری گوی غلطان، زاویه ای و مش می باشد.
شرکت کالوت ابهر تولید کننده کلیه تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه شامل صاعقه گیر های ساده، پایه های صاعقه گیر، بست ها و یراق آلات مربوطه می باشد که تمامی قطعات طبق استانداردهای روز دنیا تولید می گردد.میله های ساده صاعقه گیر

انواع صاعقه گیرهای ساده (Passive) در سایز و جنس مختلف

پایه های صاعقه گیر

انواع پایه های صاعقه گیر در سایزها و جنس های مختلف

بست ها و یراق آلات سیستم صاعقه گیر

انواع بست ها و یراق آلات در سایزها و جنس های مختلف