بازگشت
مصاحبه خبرگزاری فارس و ایرنا با عضو هیات مدیره گروه کالوت

با توجه به استقبال چشم گیر مهندسان، طراحان ، مشاوران و  پیمانکاران از سمینار 

گروه کالوت در خصوص معرفی نسل جدید صاعقه گیر های الکترونیکی با قابلیت پیش بینی صاعقه با مشارکت شرکت فرانسوی فرانکین فرانس در سندیکای شرکت های پیمانکار تاسیسات و صنعتی ایران ، خبرگزاری های فارس و ایرنا اقدام به انجام مصاحبه با عضو هیات مدیره گروه کالوت نمود و گزارش فوق در سایت های این دو خبر گزاری منتشر گردید که جهت مشاهده خبر خبر گزاری فارساینجا و خبرگزاری ایرنا اینجا کلیک نمایید.