بازگشت
سمینار نسل جدید صاعقه گیرهای الکترونیکی فرانکلین فرانس با قابلیت پیش بینی صاعقه

برگزاری سمینار نسل جدید صاعقه گیرهای الکترونیکی فرانکلین فرانس با قابلیت پیش بینی صاعقه در سالن سندیکای شرکتهای پیمانکار تاسیساتی و صنعتی ایران در تاریخ 27 بهمن 94 با مشارکت شرکت فرانکلین فرانس برگزار شد که با استقبال بی سابقه مهندسین مشاور، کارفرمایان دولتی و خصوصی، طراحان و پیمانکاران روبرو شد. 

سمینار فوق از ساعت 9 صبح شروع و در ساعت 16 به پایان رسید و در بخش اول، دستگاه صاعقه گیر الکترونیکی جدید شرکت فرانکلین که انقلابی در ساخت صاعقه گیرهای الکترونیکی می باشد توسط مهندس آرش الهی پناه معرفی گردید و سپس بعد از صرف ناهار و پذیرایی، بخش دوم سمینار در خصوص تغییرات جدید و اصلی استاندارد مرجع NFC 17102 فرانسه ویرایش 2011 نسبت به ویرایش قبلی آن توسط مهندس حسین میرآقایی ارائه گردید