بازگشت
نفت بهران

این شرکت از خدمات شرکت کالوت در خصوص تهیه و نصب سیستم صاعقه گیر الکترونیکی Franklin France و تجهیزات سیستم ارتینگ در پروژه های خود استفاده نموده و از نوع خدمات دهی و کیفیت تجهیزات و خدمات پس از فروش آن شرکت رضایت کامل را دارد.