بازگشت
شرکت صنایع تولیدی کروز

بدینوسیله ضمن اعلام رضایت خود از عملکرد آن شرکت در خصوص طراحی، تهیهف نصب، تست و راه اندازی سیستم صاعقه گیر کارخانه کروز 2 این شرکت توفیقات آن شرکت محترم را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نماییم.