تضمین کیفیت

    گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001

یکی از موارد حائز اهمیت در گروه شرکت های کالوت ارایه خدمات و محصولات با کیفیت برتر و مطابق استانداردهای روز جهانی می باشد، لذا در این راستا این گروه اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در شرکت نموده و موفق به اخذ گواهی نامه مربوطه از شرکت معتبر TÜV International به شماره 4754249 گردیده است.